2008 Öss Sınav Sonuçları, Öss Tercihleri, 2008 Öss ek yerleştirme, Öğrenci Seçme Sınavı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ hakkında

Posted on: July 20, 2008

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

(TARİHÇE)

Üniversitemiz, İnönü Üniversitesi’ne bağlı olarak 1983 tarihinde kurulan Adıyaman Meslek Yüksekokulu, 12.05.1996 tarihinde kurulan Sağlık Yüksekokulu ve 12.05.1998 tarihinde kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak 27.06.1987 tarihinde kurulan Eğitim Fakültesi,1988 yında kurulmuş olan Gölbaşı Meslek Yüksekokulu,15.12.1997 tarihinde kurulmuş olan Besni Meslek Yüksekokulu, 2003 yılında kurulan Adıyaman Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi ile Harran Üniversitesi’ne bağlı olarak 16.10.1997 kurulan Kahta Meslek Yüksekokulu olmak üzere üç farklı Üniversitenin oluşturduğu akademik birimlerin (3 fakülte, 1 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu) 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla Adıyaman Üniversitesine bağlanmışlardır.

Akademik Birimler

1-Fen Edebiyat Fakültesi
2-Eğitim Fakültesi
3-Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi
4-Tıp Fakültesi
5-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
6-Sağlık Yüksekokulu
7-Devlet Konservatuarı
8-Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
9-Adıyaman Meslek Yüksekokulu
10-Besni Meslek Yüksekokulu
11-Kahta Meslek Yüksekokulu
12-Gölbaşı Meslek Yüksekokulu
13-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
14-Fen Bilimleri Enstitüsü
15-Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mevcut Akademik ve İdari Personel

Fakülte / YO Akademik Personel İdari Personel Öğrenci
Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Toplam
Rektörlük 5 4 9 87
Fen-Edebiyat Fakültesi 1 3 25 2 10 41 9 279
Eğitim Fakültesi 3 2 20 6 1 15 47 7 975
Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi 2 2
Sağlık YO 1 3 2 1 7 8 339
Devlet Konservatuvarı 1
Meslek Yüksekokulu 1 12 16 3 1 33 11 1452
Kahta Meslek Yüksekokulu 6 5 11 5 446
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu 1 6 7 9 209
Besni Meslek Yüksekokulu 2 7 9 7 723
Sağlık Hizmetleri MYO 1
Fen Bilimleri Enstitüsü 1 1 1
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1
Toplam 8 4 59 49 10 26 167 148 4423
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

En Fazla Tıklananlar

Blog Stats

  • 1,269,899 hits
Advertisements
%d bloggers like this: